Lokalrådets generalforsamlinger

Lokalrådets generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Lokalrådet afholder generalforsamling d. 19. marts 2019 i samlingssalen på Karrebæk skole.

Lokalråd Karrebæksminde afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.15 i samlingssalen på Karrebæk Skole.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

På valg: Gert Vestergaard, Maj-Britt Juel-Nielsen, Søren Knudsen, Annette Møller, alle modtager genvalg.                På valg er også Karen Urth og Michael Phillipsen. Disse modtager ikke genvalg.

Før generalforsamlingen – kl. 18.30 til 19.00 – vil Martin Rohdemejer, Borgernært Politi, informere om begrebet tryghedsambassadører.

 

Referater  af afholdte kan læses her ved at klikke på linkene herunder:

Generalforsamling 19. marts 2019, referat

Generalforsamling 13. marts 2018, referat

Generalforsamling 14. marts 2017, referat

Generalforsamling 8. marts 2016, referat

Generalforsamling 10. marts 2015, referat

Generalforsamling 11. marts 2014, referat

Generalforsamling 12. marts 2013, referat

Generalforsamling 10. marts 2012, referat

Generalforsamling 22. marts 2011, referat