Lokalrådets generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Lokalråd Karrebæksminde afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 10.3.2020 kl. 19.00 i samlingssalen på Karrebæk Skole.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

På valg: Mette Brammer, Anne Planck, Karin Krogager og Kurt Eriksen.
Alle modtager genvalg. På valg er også Gunhild Carlsson, der ikke modtager genvalg.

Før generalforsamlingen – kl. 18.30 til 19.00 – vil Helle Jessen
fortælle om nyt fra vores lokalområde!

Referater  af afholdte kan læses her ved at klikke på linkene herunder:

Generalforsamling 19. marts 2019, referat

Generalforsamling 13. marts 2018, referat

Generalforsamling 14. marts 2017, referat

Generalforsamling 8. marts 2016, referat

Generalforsamling 10. marts 2015, referat

Generalforsamling 11. marts 2014, referat

Generalforsamling 12. marts 2013, referat

Generalforsamling 10. marts 2012, referat

Generalforsamling 22. marts 2011, referat