Næstved Kommunes kommuneplan 2017 kan læses ved at klikke på linket herunder.

Kommuneplanen blev vedtaget 10. oktober 2017 og  gælder til 2029. Efter fire år skal den dog revideres.

Planen er opdelt i dens hovedstruktur, dens rammer for lokalplaner og et opfattende bilagsmateriale.

I bilagene kan man ofte finde mange værdifulde oplysninger, således også her. De omhandler detailhandelsstrukturer, miljøvurdering af kommuneplanen, værdi- og risikokortlægning for kommunen, klimatilpasningsplan for kommunen og landskabsanalyser.

Kommuneplan 2017 – 2029