Landsbyer

Karrebæk

Karrebæk er den gamle landsby, som har sine rødder i middelalderen. Den kendes under navnet Karæbæc i 1231. Indtil 1293 var Karrebæk kongelig ejendom, såkaldt kongelev.

Langs bygaden er stadig bevaret nogle af de karakteristiske sammenbyggede huse, hvor to boliger er blevet bygget sammen. De var beboet af fiskere og husmænd.

Enkelte andre steder kan man også stadig fornemme den gamle landsbyidyl.

Før udskiftningen rummede Karrebæk godt 20 gårde, men efter udskiftningen omkring 1800, da nogle gårde flyttede ud på markerne uden for landsbyen, er der nu kun ganske få gårde tilbage i selve landsbyen, og de drives ikke mere som landbrug. Karrebæks landbrug findes i landskabet omkring landsbyen.

Karrebæksminde

Byen kendes fra den sene middelalder.

I 1447 omtales stedet som Hallzminde. Minde betyder munding, en åbning, hvor skibene kan sejle.

Næstveds handel er afhængig af muligheden for at passere Mindet eller Mindegabet, som sandede til. Derfor gravede man i begyndelsen af 1800-årene kanalen, som skilte Longshave fra Sjælland.

Kanalen gav med tiden grobund for udviklingen af stedet til en egentlig fiskerihavn.

Igennem de sidste 100 år er sommerhusene kommet til Karrebæksminde, og de udgør nu en stor del af bebyggelsen.

Karrebæk og Karrebæksminde er siden 1960’erne vokset sammen, så de nu udgør en samlet bebyggelse.

Det siger næsten sig selv, at den gode strand og det hyggelige miljø tiltrækker mange mennesker hele sommeren.

Langs begge sider af kanalen ligger caféer, som både feriegæster og fastboende flittigt bruger.

Vandet i kanalen er rent, og børnene elsker at fange krabber fra kanten.

Strømmen er dog meget stærk, og det er derfor forbundet med stor risiko at falde i.

Hver lørdag i sommermånederne afholdes der loppemarked ud til kanalen.

I mange år har det været en tradition, at Sct. Hans aften fejres med livekoncert på loppemarkedspladsen og et stemningsfuldt bål på kanalen.

Som det fremgår af fotoet, er aftenen en folkefest, hvor troligt mange mennesker samles.

Enø By

På Enø ligger Enø By, hvor der lå 7 gårde. Nu er langt det meste jord udstykket til sommerhuse.

Enø er et ret smalt landstykke, så der er kort vej til smukke udsigter, både mod fjorden og mod bugten.

Øvrige landsbyer

Vest for Karrebæk ligger landsbyerne KarrebækstorpKlinteby (frem til 1926 Gumperup) og Klinteby Frihed. Klinteby og Klinteby Frihed ligger kystnært, og alle tre landsbyer har naturen lige uden for døren.

Gadekæret i Karrebækstorp

Vindmøllerne ved Klinteby

Langs den smalle vej til Karrebækstorp Skov ligger Vesterhave, som oprindelig var en samling af husmandssteder, i dag naturskønt beliggende liebhaverejendomme.