Lokalråd Karrebæksminde

Lokalrådets formål

Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser som bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne.

Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Lokalrådet holder møde 2. tirsdag i måneden, undtagen i juli og august. Møderne afholdes på Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum.

Lokalrådsmøderne er offentligt tilgængelige, så alle, der ønsker at overvære mødernes åbne dagsorden, er velkomne.