Lokalrådets medlemmer

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Supp. sekretær

Medlem

Medlem

Medlem

Søren Knudsen

Anne Planck

Anne Devantier Nielsen

John Kryger

Kurt Eriksen

Mette Brammer

Maj-britt Juel Nielsen

Gert Vestergård

aksak@c.dk

anne.planck@icloud.com

annedevantiern@gmail.com

krygerjo@gmail.com

kuerik@mail.dk

mettebrammer@hotmail.com

m.juel@hotmail.dk

gert@fladberg.dk